Životopis Williama Shockleye

William Shockley Jr. (13. února 1910 - 12. srpna 1989) byl americký fyzik, inženýr a vynálezce, který vedl výzkumný tým, který se zasloužil o rozvoj tranzistor v roce 1947. Pro jeho úspěchy, Shock...

Přečtěte Si Více

Co je deindividuace? Definice a příklady

Proč se lidé chovají odlišně, když jsou součástí davu? Podle psychologů je jedním z důvodů to, že lidé mohou zažít stav známý jako deindividuace. Tento článek pojednává o definici deindividuace, ...

Přečtěte Si Více

Co je komunitarismus? Definice a hlavní teoretici

Komunitarianismus je politická a sociální ideologie 20. století, která zdůrazňuje zájmy komunity před zájmy jednotlivce. Komunitarianismus je často považován za opak liberalismus, teorie, která kl...

Přečtěte Si Více

Co je neoliberalismus? Definice a příklady

Neoliberalismus je politický a hospodářský politický model, který zdůrazňuje hodnotu volného trhu kapitalismus při snaze přenést kontrolu ekonomických faktorů z vlády na soukromou sektor. Také zač...

Přečtěte Si Více