10 druhů energie a příklady

click fraud protection

Energie je definována jako schopnost dělat práce. Energie přichází v různých formách. Zde je 10 běžných typů energie a jejich příklady.

Mechanická energie

Mechanická energie je energie, která je výsledkem pohybu nebo umístění objektu. Mechanická energie je součet Kinetická energie a potenciální energie.

Příklady: Objekt mající mechanickou energii má obě kinetická a potenciální energie, i když energie jedné z forem se může rovnat nule. Pohybující se auto má kinetickou energii. Pokud posunete auto na horu, má kinetickou a potenciální energii. Kniha sedí na stole má potenciální energii.

Termální energie

Tepelná energie nebo tepelná energie odráží teplotní rozdíl mezi dvěma systémy.

Příklad: Šálek horké kávy má tepelnou energii. Vytváříte teplo a máte tepelnou energii s ohledem na vaše okolí.

Nukleární energie

Jaderná energie je energie vyplývající ze změn v atomových jádrech nebo z jaderných reakcí.

Příklad:Jaderné štěpení, jaderná fúze a jaderný úpadek jsou příklady jaderné energie. Konkrétní příklady tohoto typu energie jsou atomová detonace nebo energie z jaderné elektrárny.

instagram viewer

Chemická energie

Chemická energie výsledky z chemické reakce mezi atomy nebo molekulami. Jsou různé druhy chemické energie, jako je elektrochemická energie a chemiluminiscence.

Příklad: Dobrým příkladem chemické energie je elektrochemický článek nebo baterie.

Elektromagnetická energie

Elektromagnetická energie (nebo sálavá energie) je energie ze světla nebo elektromagnetických vln.

Příklad: Jakákoli forma světla má elektromagnetická energie, včetně částí spektra, které nevidíme. Rádio, paprsky gama, rentgenové záření, mikrovlny a ultrafialové světlo jsou některé příklady elektromagnetické energie.

Sonic Energy

Sonická energie je energie zvukových vln. Zvukové vlny putují vzduchem nebo jiným médiem.

Příklad: Sonic boom, píseň hraná na stereo, váš hlas.

Gravitační energie

Energie spojená s gravitací zahrnuje přitažlivost mezi dvěma objekty na základě jejich Hmotnost. Může sloužit jako základ pro mechanickou energii, jako je potenciální energie předmětu umístěná na polici nebo kinetická energie Měsíce na oběžné dráze kolem Země.

Příklad: Gravitační energie udržuje atmosféru na Zemi.

Kinetická energie

Kinetická energie je energie pohybu těla. Rozsah je od 0 do kladné hodnoty.

PříkladPříkladem je dítě houpající se na houpačce. Bez ohledu na to, zda se houpačka pohybuje dopředu nebo dozadu, hodnota kinetické energie není nikdy záporná.

Potenciální energie

Potenciální energie je energie pozice objektu.

Příklad: Když dítě houpající se na houpačce dosáhne vrcholu oblouku, má maximální potenciální energii. Když je nejblíže k zemi, její potenciální energie je na minimu (0). Dalším příkladem je házení míče do vzduchu. V nejvyšším bodě je potenciální energie největší. Jak koule stoupá nebo padá, má kombinaci potenciálu a kinetické energie.

Ionizační energie

Ionizační energie je forma energie, která váže elektrony k jádru svého atomu, iontu nebo molekuly.

Příklad: První ionizační energie atomu je energie potřebná k úplnému odstranění jednoho elektronu. Druhá ionizační energie je energie k odstranění druhého elektronu a je větší než energie potřebná k odstranění prvního elektronu.

instagram story viewer