Principy umění a designu

The best protection against click fraud.

Prvky a principy umění a designu jsou základem jazyka, kterým mluvíme o umění. The prvky umění jsou vizuální nástroje, které umělec používá k vytvoření kompozice. Jedná se o čáru, tvar, barvu, hodnotu, tvar, texturu a prostor.

The principy umění zastupovat jak umělec využívá umělecké prvky vytvořit efekt a pomoci vyjádřit záměr umělce. Principy umění a designu jsou rovnováha, kontrast, důraz, pohyb, vzor, ​​rytmus a jednota / rozmanitost. Použití těchto principů může pomoci určit, zda je obraz úspěšný, abez ohledu na to, zda je obraz hotový.

Umělec rozhoduje, jaké principy umění chce v malbě použít. I když umělec nemusí používat všechny principy designu v jednom kuse, principy jsou vzájemně propojeny a použití jednoho bude často záviset na jiném. Například při vytváření zvýraznění může umělec také používat kontrast nebo naopak. Panuje všeobecná shoda, že úspěšný obraz je sjednocený, a zároveň nějaké mít odrůda vytvořené oblastmi kontrast důraz; je vizuálně vyrovnaný; a tahy oko diváka kolem kompozice. Je to tak, že jeden princip umění může ovlivnit účinek a dopad druhého.

instagram viewer

Sedm principů umění

Zůstatek odkazuje na vizuální váhu prvků prvku složení. Je to pocit, že se obraz cítí stabilní a „cítí se dobře“. Nerovnováha způsobuje u diváka pocit nepohodlí.

Rovnováhy lze dosáhnout 3 různými způsoby:

  1. Symetrie, kde obě strany kompozice mají stejné prvky ve stejné poloze, jako v zrcadlovém obrazu, nebo dvě strany obličeje.
  2. Asymetrie, ve kterém je kompozice vyvážená díky kontrastu některého z uměleckých prvků. Například velký kruh na jedné straně kompozice může být vyvážen malým čtvercem na druhé straně
  3. Radiální symetrie, ve kterém jsou prvky rovnoměrně rozmístěny kolem středového bodu, jako v paprskech vycházejících z náboje pneumatiky jízdního kola.

Viz článek, Zůstatek, pro některé vizuální příklady toho, jak lze použít umělecké prvky k dosažení rovnováhy.

Kontrastje rozdíl mezi uměleckými prvky v kompozici, takže každý prvek je zesílen ve vztahu k druhému. Pokud jsou umístěny vedle sebe, přitahují pozornost diváka kontrastní prvky. Oblasti kontrastu patří mezi první místa, kde je oko diváka nakresleno. Kontrastu lze dosáhnout srovnáním kteréhokoli z uměleckých prvků. Negativní / pozitivní prostor je příkladem kontrastu. Příkladem kontrastu jsou doplňkové barvy umístěné vedle sebe. Notan je příkladem kontrastu.

Důrazje, když umělec vytvoří oblast kompozice, která je vizuálně dominantní a přitahuje pozornost diváka. Toho je často dosaženo kontrastem.

Hnutí je výsledkem použití uměleckých prvků tak, že pohybují okem diváka kolem a uvnitř obrazu. Pocit pohybu lze vytvořit úhlopříčnými nebo zakřivenými čarami, ať už skutečnými nebo implikovanými, hranami, iluzí prostoru, opakováním, energetickým značkováním.

Vzor je jednotné opakování kteréhokoli z prvků umění nebo jakékoli jejich kombinace. Cokoli lze opakováním změnit na vzor. Některé klasické vzory jsou spirály, mřížky, vazby. Příklady různých typů vzorů viz Artlandia Slovník vzorů designu. Populární praxe kreslení jeZentangles, ve kterém je abstraktní nebo reprezentativní obrys rozdělen do různých oblastí, z nichž každá obsahuje jedinečný vzor.

Rytmus je vytvořen pohybem implikovaným opakováním uměleckých prvků nejednotným, ale organizovaným způsobem. Souvisí to s rytmem hudby. Na rozdíl od vzoru, který vyžaduje důslednost, se rytmus spoléhá na rozmanitost.

Jednota/Variety Chcete, aby se váš obraz cítil jednotně tak, aby všechny prvky do sebe pohodlně zapadly. Příliš mnoho jednoty vytváří monotónnost, příliš mnoho rozmanitosti vytváří chaos. Potřebujete obojí. V ideálním případě chcete ve svém složení oblasti zájmu a místa pro odpočinek vašeho oka.

instagram story viewer