Síla šablon Pythonu

Python je interpretovaný, objektově orientovaný, na vysoké úrovni programovací jazyk. Je snadné se ho naučit, protože jeho syntaxe zdůrazňuje čitelnost, což snižuje náklady na údržbu programu. Mnoho programátorů rád pracuje Krajta protože - bez kroku kompilace - testování a ladění probíhají rychle.

Templating, zejména webový templating, představuje data ve formách obvykle určených k tomu, aby je čtenář mohl přečíst. Nejjednodušší forma šablonového motoru nahradí hodnoty do šablony a vytvoří tak výstup.

Kromě řetězcových konstant a zastaralých řetězcových funkcí, které se přesunuly k řetězcovým metodám, obsahuje Pythonův řetězcový modul také řetězce řetězců. Samotná šablona je třída, která jako svůj argument obdrží řetězec. Objekt vytvořený z této třídy se nazývá objekt řetězce šablony. Řetězce šablon byly poprvé představeny v Pythonu 2.4. Tam, kde operátoři formátování řetězců použili pro substituce znak procenta, použije objekt šablony znaky dolaru.

Mimo tato použití znaku dolaru, jakýkoli výskyt $ způsobí zvýšení hodnoty ValueError. Metody dostupné prostřednictvím řetězců šablon jsou následující: