Použití ArrayList v Javě

Standardní pole v Javě jsou pevně stanovena v počtu prvků, které mohou mít. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit prvky v poli, musíte vytvořit nové pole se správným číslem prvků z obsahu původního pole. Alternativou je použití ArrayList třída. ArrayList třída poskytuje prostředky pro vytváření dynamických polí (tj. jejich délka se může zvětšovat a zmenšovat).

Tím se vytvoří ArrayList s počáteční kapacitou pro deset prvků. Pokud je větší (nebo menší) ArrayList je vyžadována počáteční kapacita může být předána konstruktoru. Chcete-li vytvořit prostor pro dvacet prvků:

Jedna věc k poznámce ArrayList je, že prvky nemusí být stejného typu objektu. I když dynamicStringArray byl obydlen Tětiva objekty, stále dokáže akceptovat číselné hodnoty:

Objekt lze vložit kamkoli do ArrayList index prvků pomocí metody add a předáním pozice pro vložení. Chcete-li přidat Řetězec „Max“ do dynamicStringArray na pozici 3:

Spíše než odstranění prvku a vložení nového na jeho místo soubor metodu lze použít k nahrazení prvku najednou. Stačí předat index prvku, který má být nahrazen, a objekt, který jej nahradí. Nahrazení slova „Peter“ slovy „Paul“:

TikTokni.com