Pravidla používání kladných a záporných celých čísel

Celá čísla, čísla, která nemají zlomky nebo desetinná místa, se také nazývají celá čísla. Mohou mít jednu ze dvou hodnot: pozitivní nebo negativní.

 • Pozitivní celá čísla mají hodnoty větší než nula.
 • Záporná celá čísla mají hodnoty menší než nula.
 • Nula není pozitivní ani negativní.

Pravidla, jak pracovat s kladnými a zápornými čísly, jsou důležitá, protože se s nimi setkáte v každodenním životě, například při vyvažování bankovního účtu, výpočtu váhy nebo přípravě receptů.

Tipy pro úspěch

Stejně jako jakýkoli jiný předmět, i úspěch v matematice vyžaduje praxi a trpělivost. U některých lidí je s čísly snazší pracovat, než u jiných. Zde je několik tipů pro práci s kladnými a zápornými celými čísly:

 • Kontext vám může pomoci pochopit neznámé koncepty. Zkuste a přemýšlejte o praktická aplikace jako když si cvičíte.
 • Používat číselná řada ukázání obou stran nula je velmi užitečné při rozvíjení porozumění práci s kladnými a zápornými čísly / celými čísly.
 • Je jednodušší sledovat záporná čísla, pokud je uzavřete závorky.

Přidání

Ať už jste přidání pozitivy nebo negativy, jedná se o nejjednodušší výpočet, který můžete provést s celými čísly. V obou případech jednoduše spočítáte součet čísel. Pokud například přidáte dvě kladná celá čísla, vypadá to takto:

 • 5 + 4 = 9

Pokud počítáte součet dvou záporných celých čísel, vypadá to takto:

 • (–7) + (–2) = -9

Chcete-li získat součet záporného a kladného čísla, použijte znaménko většího čísla a odečtěte. Například:

 • (–7) + 4 = –3
 • 6 + (–9) = –3
 • (–3) + 7 = 4
 • 5 + (–3) = 2

Znamení bude to většího čísla. Pamatujte, že přidání záporného čísla je stejné jako odečtení kladného čísla.

Odčítání

Pravidla pro odčítání jsou podobná pravidlům pro odčítání. Pokud máte dvě kladná celá čísla, odečtete menší číslo od většího. Výsledkem bude vždy kladné celé číslo:

 • 5 – 3 = 2

Stejně tak, pokud byste měli odečíst kladné celé číslo od záporného, ​​výpočet se stane otázkou sčítání (s přidáním záporné hodnoty):

 • (–5) – 3 = –5 + (–3) = –8

Pokud odečtete negativy od pozitivů, obě negativy se zruší a stane se sčítáním:

 • 5 – (–3) = 5 + 3 = 8

Pokud odečítáte záporné číslo od jiného záporného celého čísla, použijte znaménko většího čísla a odečtěte:

 • (–5) – (–3) = (–5) + 3 = –2
 • (–3) – (–5) = (–3) + 5 = 2

Pokud se zmatíte, často vám pomůže nejprve napsat kladné číslo v rovnici a potom záporné číslo. To může usnadnit sledování, zda dojde ke změně znaménka.

Násobení

Znásobení celá čísla jsou poměrně jednoduchá, pokud si pamatujete následující pravidlo: Pokud jsou obě celá čísla kladná nebo záporná, bude součet vždy kladné číslo. Například:

 • 3 x 2 = 6
 • (–2) x (–8) = 16

Pokud však vynásobíte kladné celé číslo a záporné, výsledkem bude vždy záporné číslo:

 • (-3) x 4 = –12
 • 3 x (–4) = –12

Pokud znásobíte větší řadu kladných a záporných čísel, můžete sečíst, kolik je pozitivních a kolik je negativních. Poslední znak bude ten, který převyšuje.

Divize

Stejně jako v případě násobení se pravidla pro dělení celých čísel řídí stejným pozitivním / negativním průvodcem. Rozdělením dvou negativů nebo dvou pozitivů získáte kladné číslo:

 • 12 / 3 = 4
 • (–12) / (–3) = 4

Rozdělení jednoho záporného celého čísla a jednoho kladného celého čísla na záporné číslo:

 • (–12) / 3 = –4
 • 12 / (–3) = –4