Definice a vzorec potenciální energie

click fraud protection

Potenciální energie je energie že objekt má vzhledem ke své poloze vzhledem k jiným objektům. To se nazývá potenciál protože má potenciál být přeměněn na jiné formy energie, jako Kinetická energie. Potenciální energie je obvykle definována v rovnicích velkým písmenem U nebo někdy pomocí PE.

Potenciální energie může také odkazovat na jiné formy uložené energie, jako je energie z čistý elektrický náboj, chemické vazby nebo vnitřní napětí.

Příklady potenciální energie

Míč spočívající na horní straně stolu má potenciální energii, nazývanou gravitační potenciální energie, protože pochází z pozice míče v gravitačním poli. Čím hmotnější je předmět, tím větší je jeho gravitační potenciální energie.

Tažený luk a stlačená pružina mají také potenciální energii. Jedná se o elastickou potenciální energii, která je výsledkem roztažení nebo stlačení předmětu. U elastických materiálů zvyšuje množství natažení množství uložené energie. Pružiny mají energii, když jsou natažené nebo stlačené.

Chemické vazby mohou mít také potenciální energii, odvozenou od elektronů pohybujících se blíže nebo dále od atomů. V elektrickém systému je potenciální energie vyjádřena jako

instagram viewer
Napětí.

Potenciální energetické rovnice

Pokud zvednete a Hmotnostm podle h metrů, jeho potenciální energie bude mgh, kde G je zrychlení v důsledku gravitace: PE = mgh.

Pro jaro se potenciální energie počítá na základě Hookeův zákon, kde je síla úměrná délce roztažení nebo stlačení (x) a konstantní pružině (k): F = kx.

Rovnice pro elastickou potenciální energii je tedy PE = 0,5 kx2

instagram story viewer