Dlouhá historie srážkoměru

The best protection against click fraud.

Jedním ze zdrojů je, že syn Král Sejong Veliký, člen Dynastie Čoson který vládl v letech 1418 až 1450, vynalezl první srážkoměr. Král Sejong hledal způsoby, jak vylepšit zemědělskou technologii, aby svým poddaným poskytl přiměřené jídlo a oblečení.

Při zdokonalování zemědělské techniky přispěl Sejong k vědám o astronomii a meteorologii. Vynalezl abecedu a kalendář pro korejský lid a nařídil vývoj přesných hodin. Když království sužovala sucha, král Sejong nařídil každé vesnici, aby změřila množství srážek.

Jeho syn, korunní princ, později nazývaný král Munjong, zdědil Sejonovu inovaci. Munjong vynalezl srážkoměr při měření srážek v paláci. Rozhodl se, že místo kopání do země pro kontrolu úrovně deště bude lepší použít standardizovaný kontejner. Král Sejong poslal do každé vesnice srážkoměr a ty byly použity jako oficiální nástroj k měření farmářovy potenciální úrody. Sejong také použil tato měření, aby určil, jaké by měly být farmářské daně z půdy. Srážkoměr byl vynalezen ve čtvrtém měsíci roku 1441, dvě stě let před vynálezcem

instagram viewer
Christopher Wren vytvořil srážkoměr (srážkoměr sklápěcího kbelíku ca. 1662) v Evropě.

instagram story viewer