Nejlepší předškolní školy pro budoucí právníky

click fraud protection

Pokud je vaším kariérním cílem stát se právníkem, budete muset získat bakalářský titul následovaný titulem Juris Doctor. I když si budete chtít vydělat JD na jedné z 203 právnických škol v zemi akreditovaných Americkou advokátní komorou, vysokoškolský titul můžete získat kdekoli. Národ nejlepší právnické školy přijímat studenty regionálních veřejných vysokých škol i prestižních škol Ivy League.

Nejlepší předškolní školy pro začínající právníky jsou ty, které mají silné akademické poradenství pro studenty se zájmem o právnické profese, působivé záznamy o umístění na nejlepších právnických fakultách a přísné vysokoškolské osnovy, které budou rozvíjet základní právní dovednosti a vést k úspěchu na the LSAT.

Mějte na paměti, že nejlepší vysoké školy pro předškolní vzdělávání nejsou nutně školy s předškolním oborem. Ve skutečnosti většina nenabízí bakalářský titul v oboru pre-law. Úspěšní uchazeči o právnickou školu se mohou zaměřit na cokoli a údaje o přijetí na právnickou školu ukazují, že

instagram viewer
nejlepší předzákonní obory nejsou předvídatelné oblasti, jako je předškolní právo nebo trestní soudnictví. Angličtina, filozofie a matematické obory mají silnější záznam o umístění.

Níže uvedené školy jsou prezentovány abecedně, nikoli aby je nutily do jakéhokoli umělého hodnocení. Srovnat komplexní univerzitu s malou univerzitou svobodných umění by bylo pochybným cvičením. Všechny níže uvedené školy však mají vynikající podporu pro studenty předškolního vzdělávání a silné záznamy o umisťování studentů na právnické školy.

01

ze dne 12.

Amherst College

Amherst College
Amherst College.Fotografický kredit: Allen Grove

Nachází se v Amherstu, Massachusetts, Amherst College je jedním z národa nejlepší vysoké školy svobodných umění, a je také vynikající volbou pro studenty se zájmem o studium práva. Nejoblíbenější jsou politologie, ekonomie a LJST (právo, právní věda a sociální myšlení) obory pro studenty předškolního věku, ale díky Amherstovu přísnému a vysoce flexibilnímu vzdělávacímu programu je pokuta každému hlavnímu výběr.

Amherst Loeb Center for Career Exploration and Planning má vynikající zdroje na pomoc studentům, kteří chtějí navštěvovat právnickou školu. Také dotace školy ve výši 2,5 miliardy dolarů, která podporuje pouze 1 800 studentů, znamená, že škola má více zdrojů na studenta než Harvard. Více zdrojů znamená více příležitostí k vytvoření působivého životopisu.

Žebříčky nejlepších předškolních škol mají tendenci zdůrazňovat ty, které posílají na právnickou školu nejvíce studentů. Takový systém bude vždy upřednostňovat velké univerzity a nezachytí pravděpodobnost přijetí jednotlivého studenta na dobrou právnickou školu. Když jsou statistiky žadatelů o právnickou školu upraveny podle velikosti školy, zjistíme, že mnoho vysokých škol svobodných umění si vede stejně dobře, ne-li lépe, než velké univerzity s větším uznáním jména. Amherst College je vynikajícím příkladem, protože tato malá škola překonává většinu regionu Ivies s počtem studentů na obyvatele, kteří chodí na právnickou školu.

02

ze dne 12.

Barnard College

Barnard College z Broadway
Barnard College z Broadway.Fotografický kredit: Allen Grove

Jedna ze dvou ženských škol na tomto seznamu, Barnard College má řadu výhod pro produkci silných uchazečů o právnickou školu. Jeho umístění ve čtvrti Morningside Heights na Manhattanu znamená, že studenti mají snadný přístup k možnostem stáže a stínování ve městě. Také spojení univerzity s Columbia University znamená, že studenti mají výhody jak velké komplexní univerzity, tak malé vysoké školy svobodných umění.

Barnard Athena Pre-Law Society je studentská organizace, jejímž hlavním posláním je poskytování zdrojů, akcí a vzdělávacích příležitostí, které pomáhají barnardským ženám uspět na jejich cestě k právnické škole. Mezi hlavní události patří networkingové akce, workshopy LSAT a program, který spojuje studenty předškolního věku s mentory na Columbia Law School.

03

ze dne 12.

Univerzita George Washingtona

Univerzita George Washingtona
Univerzita George Washingtona.

 Ingfbruno / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Univerzita George WashingtonaPoloha v hlavním městě národa znamená, že studenti jsou jen kousek pěšky od místa, kde se tvoří zákony USA. Stejně jako většina škol na tomto seznamu nemá GW předškolní obor, ale má něco mnohem důležitějšího: robustní před-právní poradenství Systém. Univerzita má Pre-Law Advising Team, který pomáhá studentům identifikovat nejlepší právnické školy pro jejich zájmy a sestavit vítěznou přihlášku na právnickou školu. Univerzita také rekrutuje silné vysokoškoláky, aby sloužili jako předzákonní velvyslanci, kteří poskytují informace potenciálním studentům před právem a pomáhají podporovat řadu akcí, seminářů a workshopů.

GW je v národním žebříčku vysoká, a to jak pro hrubý počet studentů, kteří navštěvují právnickou školu, tak i pro počet studentů předškolního věku na obyvatele.

04

ze dne 12.

Georgetown University

Georgetown University
Georgetown University.Kārlis Dambrāns / Flickr / CC do 2,0

Další univerzita ve Washingtonu, D.C., Georgetown University má široké silné stránky. Spolu s vynikajícími výsledky v oblasti umisťování studentů na špičkových právnických fakultách se univerzita řadí mezi národní nejlepší katolické univerzity a nejlepší předškolní školy. Své politická věda major je také jedním z nejlépe hodnocených v zemi.

Georgetown Cawley Career Education Center podporuje studenty před právním poradenstvím i prostředky, které studentům pomáhají vytvářet hvězdné osobní výroky a uspět na LSAT. Další výhodou Georgetownu je Early Assurance Program (EAP), který umožňuje juniorům žádat o předčasné přijetí na špičkovou právnickou školu univerzity. A konečně, Georgetown Pre-Law Society je studentská organizace, která pořádá akce a vytváří partnerství, aby pomohla studentům dozvědět se o právnické profesi a připravit se na právnickou školu.

05

ze dne 12.

Harvardská Univerzita

Annenberg Hall na Harvardově univerzitě
Annenberg Hall na Harvardově univerzitě.Jacabolus / Wikimedia Commons

Harvardská univerzita v Cambridge v Massachusetts je domovem jedné z nejlepších národních právnických škol a také získává vysoké známky za umisťování studentů na špičkové právnické školy. Podle rady pro přijetí na právnickou školu (LSAC) má Harvard tendenci být v zemi nejlepší, pokud jde o skóre, které studenti získávají na LSAT.

Zákon je na Harvardu tak populární kariérní dráhou, že každý z 12 univerzitních obytných domů má jeden nebo více předškolních lektorů, kteří jsou vyškoleni, aby pomohli studentům maximalizovat jejich šance dostat se do prestižního zákona škola. Harvardská kancelář kariérních služeb také pořádá každý podzim několik sezení Law School 101, aby seznámila studenty s procesem podávání žádostí.

Není divu, že Harvard je také domovem několika studentských organizací zaměřených na právo. Mezi ně patří Harvard College Black Pre-Law Association, Harvard College Law Review, Harvard Undergraduate Legal Committee a Small Claims Advisory Service, skupina více než 100 dobrovolníků, kteří pomáhají občanům Massachusetts orientovat se v malých pohledávkách státu Systém.

06

ze dne 12.

Morehouse College

Graves Hall na Morehouse College
Graves Hall na Morehouse College.

 Thomson200 / Wikimedia Commons / CC0 1.0

V žebříčku AccessLex Institute podle počtu žadatelů na obyvatele, kteří se ucházejí o akreditované právnické školy American Bar Association, Morehouse College na prvním místě v zemi. Jeden z top historicky černé vysoké školy v zemi a jedné z mála institucí zaměřených výhradně na muže vytváří Morehouse rozsáhlou řadu kvalifikovaných uchazečů o programy JD.

Předvolební program Morehouse provozuje Katedra politologie a studenti jsou vybízeni k účasti několik kurzů přípravy na právnickou školu: Právní prostředí podnikání, Kritické myšlení a Pokročilé Složení. Na studentské straně Morehouse spolupracuje s vysokou školou Spelman prostřednictvím společnosti Morehouse-Spelman Prelaw Society, což je skupina, která usnadňuje akce a vytváření sítí pro budoucí právníky.

07

ze dne 12.

Spelman College

Spelman College
Spelman College.

Broadmoor / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Sedět vedle Morehouse College je Spelman College, historicky černá ženská vysoká škola v Atlantě ve státě Georgia. Spelman patří mezi historicky nejlepší černé vysoké školy v zemi, mezi nejlepšími ženskými školami, a je také uznáván jako lídr v oblasti podpory sociální mobility. Úspěch absolventů Spelmana v právnických profesích je jedním z významných důvodů tohoto uznání.

Spolu s Morehouse College a Clark Atlanta University má Spelman smlouvu o přijetí 3 + 3 se Syracuse University College of Law, která umožňuje studentům dokončit svůj právnický titul ročně brzy.

08

ze dne 12.

UC Berkeley

Kalifornská univerzita v Berkeley
Kalifornská univerzita v Berkeley.Charlie Nguyen / Flickr

Kalifornská univerzita v Berkeley, jedna z národů špičkové veřejné univerzity, posílá více studentů na nejlepší právnické fakulty než na Harvardskou univerzitu. Berkeley Kariérní centrum poskytuje nepřeberné množství zdrojů pro studenty, kteří plánují navštěvovat právnickou školu, a každý podzim pořádají každoroční veletrh právnické školy.

Studenti mohou získat zkušenosti a dovednosti k posílení svých aplikací na právnické škole prostřednictvím vysokoškolských výzkumných příležitostí, UC Berkeley Public Service Center, program UCDC a Art of Writing, výběr malých seminářů určených ke zlepšení psaní literatury faktu dovednosti.

09

ze dne 12.

UCLA

University of California, Los Angeles (UCLA)
Geri Lavrov / Getty Images

UCLA Typicky se řadí na 1. místo v zemi pro velký počet uchazečů o právnické školy - každý rok přes 600 z nich. Univerzita Kariérní centrum provozuje Law JumpStart každý rok. Prostřednictvím tohoto programu se studenti dozvědí o procesu podávání žádosti a právnické profesi od panelů přijímacích právníků a odborníků pracujících v právnické kariéře. Další program, Get JD, pořádá řadu workshopů, které studentům pomáhají plánovat právnickou školu, zkoumat právnické školy a psát osobní prohlášení.

Dalším zdrojem, který je studentům UCLA k dispozici, je Pre-Law Society, organizace, která pořádá hosta řečníků, pořádá výroční fórum práva a pořádá řadu akcí, které studentům pomáhají porozumět přijetí proces. UCLA Pre-Law Transfer Society poskytuje další podporu studentům z nedostatečně zastoupených komunit a netradičního prostředí. Mezi aktivity patří informační schůzky od pracovníků přijímacích řízení na právnické fakulty, panely s právními profesionály, příležitosti k vytváření sítí a přípravné akce LSAT.

10

ze dne 12.

University of Chicago

Quad, University of Chicago
Bruce Leighty / Getty Images

The University of Chicago je jednou z nejselektivnějších univerzit v zemi a je také hybnou silou, pokud jde o přípravu studentů na právnickou školu. Zhruba deset procent všech vysokoškoláků se hlásí na právnickou školu. Někteří studenti zůstávají na UChicago díky programu Law Scholars Program, který dává studentům včasné rozhodnutí o rozhodnutí o přijetí, stejně jako možnost získat významná stipendia.

Studenti předškolního vzdělávání na UChicago mají mnoho příležitostí k zážitkovému učení, včetně sledování pracovních míst absolventi v právních kariérách a výpravách do velkých právnických firem, úřadů veřejných obránců, vládních úřadů a neziskové organizace. Univerzita také hostí panely pro průzkum kariéry, ve kterých se studenti mohou od praktických právníků dozvědět o různých oblastech práva. A konečně, Jeff Metcalf Internship Program umožňuje studentům pracovat s právníky a univerzita má k dispozici granty na podporu studentů, kteří chtějí provádět neplacenou stáž.

11

ze dne 12.

University of Florida

Hlediště a věž na Floridské univerzitě
irinka-s / Getty Images

Přes 500 University of Florida studenti se každý rok hlásí na právnickou školu. Areál v Gainesville je domovem tří čestných společností pro studenty předškolního věku: Kriminologie a čestná společnost, Pre-právní čestná společnost a Phi Alpha Delta Law bratrství. Stejně jako většina škol nemá univerzita předškolní obor, ale má silné předškolní poradenství i stopy ve velkých společnostech, které mají právní důraz. Například studenti na obchodní škole Heavener mohou získat bakalářský titul v oboru Business Administration v oblasti před právem ve výši specializace a studenti, kteří pracují na získání bakalářského titulu v oboru lesních zdrojů a ochrany přírody, si mohou vybrat předběžné právní předpisy v oblasti životního prostředí specializace.

Na UF Akademické poradenské centrum„Studenti najdou bohaté zdroje před zákonem, včetně specializovaných poradenských služeb a asistence při hledání příslušných stáží, veřejně prospěšných prací a příležitostí ke studiu v zahraničí. Centrum také pořádá workshopy, jejichž cílem je seznámit studenty s procesem přijímání na právnickou školu a pomoci jim s jejich osobními prohlášeními.

12

ze dne 12.

University of Texas v Austinu

University of Texas v Austinu
University of Texas v Austinu.Amy Jacobsonová

The University of Texas v Austinu je na druhém místě v zemi, pokud jde o počet studentů, kteří se hlásí na právnickou školu. UT Austin je jednou z nejlepších veřejných univerzit v zemi a školní Kariérní služby pro svobodná umění (LACS) nabízí spoustu podpory a poradenství studentům se zájmem o právnickou školu. Studenti si mohou domluvit schůzku s trenérem pro přijetí na právnickou školu, aby prodiskutovali jakoukoli část přípravy a přihlášky na právnickou školu. Studenti předškolního vzdělávání se o příslušných seminářích a možnostech stáží učí prostřednictvím listerv univerzity před právem. LACS také organizuje řadu předsoudních informačních setkání, seminářů a panelů.

Studentský život v UT Austin poskytuje spousty způsobů, jak se zapojit začínající právníci. Univerzita je domovem Texas vysokoškolák Law Review stejně jako organizace jako Minority Women Pursuing Law a Phi Alpha Delta, co-ed pre-law fraternity.

Formát

mlaapaChicago

Vaše citace

Grove, Allene. „12 nejlepších předškolních škol pro budoucí právníky.“ ThoughtCo, únor 17, 2021, thoughtco.com/best-pre-law-schools-5080090.Grove, Allene. (2021, 17. února). 12 nejlepších předškolních škol pro budoucí právníky. Citováno z https://www.thoughtco.com/best-pre-law-schools-5080090Grove, Allene. „12 nejlepších předškolních škol pro budoucí právníky.“ ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/best-pre-law-schools-5080090 (zpřístupněno 22. února 2021).

instagram story viewer