Francis College Vstupné: SAT skóre, přijímací sazba

click fraud protection

Vstupné na St. Francis College jsou velmi otevřené; v roce 2016 bylo přijato více než dvě třetiny uchazečů. Studenti se silnými známkami a výsledky testů v rámci nebo nad níže uvedenými rozsahy mají dobrou šanci na přijetí do školy. Zájemci o přihlášku budou muset podat přihlášku (která může být vyplněna online), stejně jako oficiální přepisy a skóre na střední škole ze SAT nebo ACT. Pro více informací o přihlášce, včetně důležitých dat a termínů, se podívejte na webové stránky školy. Přijímací kancelář v St. Francis také zodpoví všechny dotazy týkající se procesu podávání žádostí.

St. Francis College, jak název napovídá, je katolická františkánská vysoká škola. Městský kampus se nachází v Brooklynských výšinách, přímo naproti Brooklynskému mostu z Manhattanu. Vysoká škola má poměr studentů k fakultě 18: 1 a asistenti absolventů neučí žádné třídy. Obchodní administrativa je nejoblíbenější vysokoškolák. Vysoká škola si vede dobře v oblasti finanční pomoci a studenti s 1200 SAT (matematika + kritické čtení) se mohou kvalifikovat na významná stipendia založená na zásluhách. Studenti si mohou vybrat z více než 40 klubů a organizací. V atletice soutěží St. Francis College Terrier na konferenci NCAA Division I Northeast Conference. Vysokoškolské pole týmů v 19 divize I sporty.

instagram viewer

instagram story viewer