Citace od Jamese Monroe

click fraud protection

Teprve tehdy, když se lidé stanou nevědomými a zkorumpovanými, když degenerují na obyvatelstvo, nejsou schopni vykonávat svou suverenitu. Usurpace je pak snadným dosažením a uzurpátor brzy najde. Samotní lidé se stávají ochotnými nástroji jejich vlastního zničení a zkázy. “Uvedeno během první inaugurační adresy Jamese Monroe v úterý 4. března 1817.

"Vláda nikdy nezačala pod záštitou tak příznivě, ani nikdy nebyl úspěch tak úplný." Když se podíváme na historii jiných národů, starověkých nebo moderních, nenajdeme žádný příklad růstu tak rychlého, tak gigantického, lidí tak prosperujících a šťastných. “Uvedeno během první inaugurační adresy Jamese Monroe v úterý 4. března, 1817.

„V tomto velkém národě existuje jen jeden řád, ten lidu, jehož moc, zvláštním šťastným zlepšením reprezentativního principu, je přenesena od nich, aniž by v nejmenším stupni narušily jejich suverenitu, orgánům vlastního stvoření a osobám, které si sami zvolili, v plném rozsahu nezbytné pro účely svobodné, osvícené a efektivní vlády. “Uvedeno během druhé inaugurační projevu prezidenta v úterý 6. března 1821.

instagram viewer
instagram story viewer