Italské slovesné konjugace: „Spedire“

click fraud protection

Spedire je italské sloveso, které znamená odesílat, posílat nebo odesílat. Je to pravidelná třetí konjugace (-hněv)sloveso z -isc typ. Pokud jde o indikativní a konjunktivní současné nálady, mnoho -hněv slovesa (například spedire) přidejte příponu -isc množnému číslu první, druhé a třetí osoby. Přípona je také přidána k množnému číslu druhé a třetí osoby a množnému číslu současné imperativní nálady. Spedire je tranzitivní sloveso, takže bere přímý objekt.

Tabulka uvádí zájmeno pro každou konjugaci—io (I), tu (vy), lui, lei (on ona), noi (my), voi (množné číslo)a loro (jejich). Časy a nálady jsou uvedeny v italštině - představit (současnost, dárek), strassato strrossimo (předpřítomný čas), imperfetto (nedokonalý), trapassatoprossimo(předminulý), passatoremoto (vzdálená minulost), trapassato remoto (preterite perfektní), futuro semplice(jednoduchá budoucnost), a futuroanteriore (budoucí perfektní)nejprve pro orientační, po kterém následují konjunktivní, podmíněné, infinitivní, participační a gerundské formy.

instagram viewer
instagram story viewer