Chudoba: definice v sociologii a typy

Chudoba je společenská podmínka, která se vyznačuje nedostatkem zdrojů nezbytných pro základní přežití nebo nutností ke splnění určité minimální úrovně životní standardy očekávané pro místo, kde člověk žije. Úroveň příjmu, která určuje chudobu, se liší od místa k místu, takže sociální vědci věří, že je nejlépe definována podmínkami existence, jako je nedostatečný přístup k potravinám, oděvům a přístřeší. Lidé v chudobě se obvykle setkávají s přetrvávajícím hladem nebo hladovením, nedostatečným nebo chybějícím vzděláním a zdravotní péčí a obvykle bývají odcizený od tradiční společnosti.

Chudoba je důsledkem nerovnoměrného rozložení materiálních zdrojů a bohatství v celosvětovém měřítku a uvnitř států. Sociologové to považují za sociální stav společností s nerovným a nespravedlivým rozdělením příjmů a bohatství, deindustrializace západních společností a vykořisťující účinky globálního kapitalismu.

Chudoba není sociální podmínkou rovných příležitostí. Po celém světě a v USA, ženy, děti a lidé barvy je mnohem pravděpodobnější, že zažijí chudobu, než bílí muži.

I když tento popis nabízí obecné chápání chudoby, sociologové uznávají několik různých typů chudoby.