Definice BRIC a BRICS

BRIC je zkratka, která odkazuje na ekonomiky Brazílie, Rusko, Indie a Čína, které jsou považovány za hlavní rozvíjející se ekonomiky na světě. Podle Forbese: „Obecná shoda je taková, že tento termín byl poprvé prominentně používán ve zprávě Goldman Sachs z 2003, který spekuloval, že do roku 2050 budou tyto čtyři ekonomiky bohatší než většina současných hlavních ekonomických ekonomik síly. “

V březnu 2012 Jižní Afrika zdálo se připojit se k BRIC, který tak se stal BRICS. V té době se v Indii setkaly Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, aby diskutovaly o vytvoření rozvojové banky, která by sdružovala zdroje. V tomto okamžiku byly země BRIC odpovědné za přibližně 18% světového hrubého domácího produktu a byly domovem 40% celosvětového hrubého domácího produktu. populace Země. Zdá se, že Mexiko (část BRIMC) a Jižní Korea (část BRICK) nebyly do diskuse zahrnuty.

Výslovnost: Cihlový

Také známý jako: BRIMC - Brazílie, Rusko, Indie, Mexiko a Čína.

Země BRICS zahrnují více než 40% světové populace a zabírají více než čtvrtinu světové půdy. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika jsou společně silnou ekonomickou silou.