Společné vlastnosti kolonií Nové Anglie

click fraud protection

Severoamerické kolonie, které byly osídleny anglicky, jsou často rozděleny do tří různých skupin: kolonie Nové Anglie, střední kolonie a jižní kolonie. Kolonie Nové Anglie se skládaly z Massachusetts Bay, New Hampshire, Connecticut a Rhode Island. Tyto kolonie sdílely mnoho společných charakteristik, které pomohly definovat region. Následuje přehled těchto klíčových charakteristik.

Malá města trvala jen několik let, protože populace překonaly 40-akrová podpůrná pole. To vedlo k rychlému nárůstu mnoha nových malých měst: namísto několika velkých metropolí byla Nová Anglie posetá mnoha menšími městy, která byla založena odtrženými skupinami. Tento model osídlení s nízkou intenzitou trval až do roku 1790, kdy začal přechod na komerční zemědělství a drobný průmysl.

V podstatě byla v prvních několika desetiletích nová Anglie oblastí, která byla založena poměrně homogenní populací, z nichž většina sdílela společné náboženské přesvědčení. Protože v regionu chyběly obrovské plochy úrodné půdy, oblast se změnila v obchod a rybolov jako na jejich hlavní okupace, i když jednotlivci ve městech stále obdělávali malé pozemky v okolí plocha. Otroctví se v Nové Anglii nestalo ekonomickou nutností, protože rostlo v jižních koloniích. Tento obrat k obchodu by měl zásadní dopad mnoho let později po založení Spojených států, když se diskutovalo o otázkách práv států a otroctví.

instagram viewer

instagram story viewer