Jak pruhovat bakteriální kulturu

click fraud protection

Bakteriální kultivace umožňuje bakterie reprodukovat na kultivačním médiu v kontrolovaném prostředí. Tento proces zahrnuje šíření bakterie přes agarovou desku a nechat je inkubovat při určité teplotě po určitou dobu. Bakteriální pruhy lze použít k identifikaci a izolaci čistých bakteriálních kolonií ze smíšené populace. Mikrobiologové používají bakteriální a jiné metody mikrobiálních kultur pro identifikaci mikroorganismů a diagnostiku infekce.

Při pěstování bakteriálních kolonií budete jednat s miliony bakterie. Je důležité, abyste se řídili všemi laboratorní bezpečnostní pravidla. Měla by být přijata opatření, aby se zajistilo, že nevdechnete, nepožijete nebo nedovolíte, aby se tyto bakterie dotkly vaší pokožky. Bakteriální destičky by měly být během inkubace uzavřeny a zajištěny páskou. Nežádoucí bakteriální destičky by měly být řádně zlikvidovány jejich umístěním do autoklávu, aby bakterie byly před likvidací zabity. Na bakteriální kolonie se také může nalít domácí bělidlo, které je zničí.

instagram viewer
instagram story viewer