Jak se starat a chránit staré fotografie

The best protection against click fraud.

Ať už se jedná o obrazy na stěnách jeskyní nebo o dlážděné kameny, lidstvo zaznamenává historii od začátku času. Schopnost dokumentovat historii fotograficky je novější vynález, ale počínaje daguerrotypie v roce 1838. Fotografie poskytují velmi důležité vizuální spojení s našimi předky. Sdílené rodinné fyzikální vlastnosti, účesy, styly oblečení, rodinné tradice, zvláštní události a další poskytují grafické znázornění životy našich předků, ale pokud se nebudeme řádně starat o naše fotografie, některá z naší historie zmizí hned spolu s těmi vzácnými snímky.

Faktory prostředí, jako je teplota, vlhkost a sluneční světlo, ovlivňují fotografie více než kterýkoli jiný faktor. Cyklické podmínky (vysoká teplota a vlhkost následované chladným suchým počasím, jaké byste našli v podkroví nebo suterénu) jsou zvláště špatné pro fotografie a může způsobit popraskání a oddělení emulze (obrazu) od podkladu (papírová základna fotografie). Špína, prach a olej jsou také velkými viníky fotografického poškození.

instagram viewer
instagram story viewer