Poslední inovace v sektoru nanotechnologií

Národní institut pokročilých průmyslových věd a technologie (AIST) a REO rozvinuli svět první technologie „nanobublinové vody“, která umožňuje sladkovodním i slaným rybám žít v nich voda.

„Nano-jehla“ se špičkou asi tisíciny velikosti lidského vlasu zasáhne živou buňku a způsobí, že se krátce třese. Jakmile je odebrán z buňky, tento ORNL nanosenzor detekuje známky časného poškození DNA, které může vést k rakovině.

Tento nanosenzor vysoké selektivity a citlivosti byl vyvinut výzkumnou skupinou vedenou Tuan Vo-Dinh a jeho spolupracovníky Guy Griffin a Brian Cullum. Skupina se domnívá, že použitím protilátek zaměřených na širokou škálu buněčných chemikálií nanosenzor může v živé buňce sledovat přítomnost bílkovin a dalších druhů biomedicínských přípravků zájem.

Catherine Hockmuthová z UC San Diego hlásí, že nový biomateriál určený k opravě poškozené lidské tkáně se při protažení nemačkává. Vynález nanotechnologů na kalifornské univerzitě v San Diegu představuje významný průlom v tkáňovém inženýrství, protože přesněji napodobuje vlastnosti nativní lidské tkáně.

buy instagram followers

Shaochen Chen, profesor na katedře nanoinženýrství na UC San Diego Jacobs School of Engineering, doufá, že budoucí tkáň náplasti, které se používají například k opravě poškozených srdečních stěn, krevních cév a kůže, budou kompatibilnější než náplasti dnes k dispozici.

Tato technika biofabrikace využívá světla, přesně řízená zrcadla a počítačovou projekci systém pro vytváření trojrozměrných lešení s dobře definovanými vzory jakéhokoli tvaru pro tkáň inženýrství.

Tvar se ukázal jako zásadní pro mechanické vlastnosti nového materiálu. Zatímco většina tkáně vytvořené pomocí inženýrství je navrstvena do lešení, které mají tvar kruhových nebo čtvercových otvorů, Chenův tým vytvořil dva nové tvary nazvané „reentrant honeycomb“ a „cut“ chybějící žebro. "Oba tvary vykazují vlastnost negativního Poissonova poměru (tj. při natahování se nemačkají) a tuto vlastnost si zachovávají, ať už má tkáňová náplast jednu nebo více vrstvy.

Vědci z MIT na MIT objevili dříve neznámý jev, který může způsobit, že silné vlny energie budou střílet přes nepatrné dráty známé jako uhlíkové nanotrubice. Tento objev by mohl vést k novému způsobu výroby elektřiny.

Tento jev, označovaný jako termopower vlny, „otevírá novou oblast energetického výzkumu, což je vzácné,“ říká Michael Strano, Charles MIT a Hilda Roddey z MIT Docent chemického inženýrství, který byl hlavním autorem příspěvku popisujícího nová zjištění, která se objevila v přírodních materiálech 7. března, 2011. Vedoucím autorem byl Wonjoon Choi, doktorand v oboru strojírenství.

Uhlíkové nanotrubice jsou submikroskopické duté trubice vyrobené z mřížky atomů uhlíku. Tyto zkumavky o průměru jen několika miliardin metru (nanometrů) jsou součástí rodiny nových uhlíkových molekul, včetně buckyballs a grafenových listů.

V nových experimentech, které provedl Michael Strano a jeho tým, byly nanotrubice potaženy vrstvou reaktivního paliva, které může rozkládáním produkovat teplo. Toto palivo bylo poté zapáleno na jednom konci nanotrubice pomocí laserového paprsku nebo vysokonapěťové jiskry a výsledkem bylo rychle se pohybující termální vlna pohybující se po délce uhlíkové nanotrubice jako plamen, který se zrychluje po délce osvětlené pojistka. Teplo z paliva jde do nanotrubice, kde cestuje tisícekrát rychleji než v samotném palivu. Když se teplo přivádí zpět k palivovému povlaku, vytváří se tepelná vlna, která je vedena podél nanotrubice. S teplotou 3 000 kelvinů tento kruh tepla zrychluje podél trubky 10 000krát rychleji, než je obvyklé šíření této chemické reakce. Ohřev produkovaný tímto spalováním se ukáže, také tlačí elektrony podél trubice a vytváří podstatný elektrický proud.

instagram story viewer