Programy nárokování a jejich úloha ve federálním rozpočtu

click fraud protection

Federální rozpočtový proces rozděluje federální výdaje do dvou oblastí: povinné a diskreční. Diskreční výdaje jsou výdaje, které každoročně kontroluje Kongres a podléhají každoročním rozhodnutím učiněným během procesu přidělování prostředků. Povinné výdaje zahrnují programy nároků (a několik menších věcí).

Co je to nárokový program? Je to program, který stanoví určitá kritéria způsobilosti a kdokoli, kdo splňuje tato kritéria, může získat výhody. Medicare a sociální zabezpečení jsou dva největší programy nároků. Každý, kdo splňuje požadavky na způsobilost, může získat výhody z těchto dvou programů.

Náklady na programy nárokování stoupají, jak členové generace Baby Boom odcházejí do důchodu. Mnoho lidí tvrdí, že tyto programy jsou na „automatickém pilotu“, protože je velmi obtížné snížit jejich náklady. Jediným způsobem, jak může Kongres snížit náklady na takové programy, je změnit pravidla způsobilosti nebo výhody, které jsou součástí programů.

Z politického hlediska Kongres nerad změnil pravidla způsobilosti a řekl voličům, že již nemohou dostávat výhody, na které měli kdysi nárok. Programy nároků jsou však nejdražší částí federálního rozpočtu a jsou hlavním faktorem státního dluhu.

instagram viewer

instagram story viewer