Jak používat částici Ni v japonštině

Částice jsou pravděpodobně jedním z nejobtížnějších a nejasných aspektů Japonské věty. Částice (joshi) je slovo, které ukazuje vztah slova, věty nebo klauzule ke zbytku věty. Některé částice mají anglické ekvivalenty. Ostatní mají podobné funkce Anglické předložky, ale protože vždy následují slovo nebo slova, která označují, jedná se o post-pozice. Existují také částice, které mají zvláštní použití, které se v angličtině nenachází. Většina částic je multifunkční. Klikněte na tady dozvědět se více o částicích.


Některá japonská slovesa jako „au (setkat se)“ a „kiku (zeptat se)“ berou nepřímý objekt, ačkoli jejich anglické protějšky ne.

"Ni" se obvykle používá u sloves jako "iru (existovat)", "aru (existovat)" a "odměna (žít)". Převádí se na „at“ nebo „in“.

„Ni“ se používá s různými časovými výrazy (rok, měsíc, den a čas) k označení konkrétního časového bodu a překládá na „at“, „on“ nebo „in“. Výrazy relativního času, jako je dnes, zítra však částici neberou "ni."

„Ni“ se používá s kmitočtovými výrazy, například za hodinu, za den, na osobu atd.