Průvodce lekce Hiragana: Průvodce tahem po あ 、 い 、 う 、 え 、 お

Hiragana je součástí japonský psací systém. Je to slabika, což je sada psaných znaků, které představují slabiky. Hiragana je tedy základním fonetickým skriptem v japonštině. Ve většině případů každá postava odpovídá jedné slabice, ačkoli existuje jen několik výjimek z tohoto pravidla.

S následujícím vizuálním průvodcem tahem po tahu se naučíte psát znaky hiragany あ 、 い 、 う 、 え 、 お (a, i, u, e, o).

Při cvičení vždy používejte správné pořadí tahů. Nejen, že je to správné, ale také skvělý způsob, jak si zapamatovat, jak kreslit postavu.

Tento průvodce tahem po tahu vás naučí, jak psát い. Vyvoláním slabiky „i“ se い používá také ve slovech jako い ぬ (inu), což znamená „pes“.

Jedna z jednodušších hiraganových postav, う se používá ve slovech jako う み (umi), což znamená „moře“.

Při psaní え dodržujte čísla tahů. え se používá ve slovech jako え き (eki), což je japonské slovo pro „stanici“.

Naučte se, jak v této jednoduché lekci napsat znak hiragany pro písmeno „o“. Tento znak se používá ve slovech jako お か ね (okane), což znamená „peníze“.