Jak těžký je test ekvivalence vysoké školy HiSET?

Porovnáním tří zkoušek rovnocennosti na střední škole HiSET program ETS (Educational Testing Service) je svým formátem a obsahem nejvíce podobný starému GED (2002). Stejně jako u starého GED, otázky bývají jednoduché. Čtení pasáží je krátké a výzvy k psaní eseje jsou otevřené. HiSET je však založen na standardech Common Core State Standard a testující subjekty musí mít předchozí znalosti obsahu, aby mohly dobře skóre, stejně jako aktuální GED (2014) nebo TASC.

Skutečnost, že HiSET připomíná snadnější starou GED, neznamená, že je snazší složit než jiné zkoušky na střední škole. Podobně jako jiné zkoušky na střední škole, i studenti, kteří absolvují HiSET, prokazují, že mají akademické dovednosti, které patří mezi 60% posledních absolventů středních škol.

Pro úspěšné absolvování HiSET musí účastníci testu získat minimálně 8 z 20 u každého z pěti subjektů a musí mít minimální kombinované skóre 45. Zkoušku tedy nemůžete složit tím, že v každém předmětu jednoduše ohodnotíte minimum.

Také, pokud jste někdy přemýšleli, zda jste připraveni na vysokoškolské kurzy, skóre 15 nebo vyšší v každé nejjemnější znamená, že jste splnili HiSET´s College and Career Readiness Standard. Značky - buď ano, nebo ne - uvidíte ve své individuální zprávě o zkoušce.