Vysvětlení toho, co je předformátovaný text v HTML

The best protection against click fraud.

Když přidáte text do kódu HTML pro webovou stránku, řekněme v elementu odstavce, nemáte téměř žádnou kontrolu nad tím, kde se tyto řádky textu zlomí, nebo nad mezerami, které se použijí. Důvodem je, že webový prohlížeč bude text přenášet podle potřeby na základě oblasti, která ho obsahuje. To zahrnuje responzivní weby který bude mít velmi proměnlivé rozložení, které se mění na základě velikost obrazovky slouží k prohlížení stránky. Text HTML rozdělí řádek tam, kde je potřeba, jakmile dosáhne konce své oblasti obsahující. Nakonec prohlížeč hraje větší roli při určování toho, jak se text zlomí, než vy.

Pokud jde o přidání mezer k vytvoření určitého formátu nebo rozvržení, HTML nerozpozná mezery, které jsou přidány do kódu, včetně mezerníku, tabulátoru nebo konce řádku. Pokud mezi jedno slovo a slovo, které následuje po něm, vložíte dvacet mezer, prohlížeč tam vykreslí pouze jednu jedinou mezeru. Toto je známé jako zhroucení prázdného prostoru a je to vlastně jeden z konceptů HTML, se kterým se v oboru zpočátku potýká mnoho nových. Očekávají, že mezery HTML budou fungovat stejně jako v programu, jako je Microsoft Word, ale takhle mezery HTML vůbec nefungují.

instagram viewer

Ve většině případů je běžné zpracování textu v jakémkoli dokumentu HTML přesně to, co potřebujete, ale v jiných případech V některých případech možná budete chtít mít větší kontrolu nad tím, jak přesně textové mezery vyčnívají a kde se porušují řádky. Toto se označuje jako předformátovaný text (jinými slovy, diktujete formát). Pomocí kódu HTML můžete na své webové stránky přidat předformátovaný text.

Za použití
 Štítek 

Před mnoha lety bylo běžné vidět webové stránky s bloky předem naformátovaného textu. Za použití

 Značka definující části stránky formátované samotným psaním byla rychlým a snadným způsobem, jak weboví designéři mohli zobrazit text tak, jak chtěli. To bylo před vzestupem CSS pro rozložení, kdy se weboví designéři opravdu zasekli a snažili se vynutit rozložení pomocí tabulek a dalších metod pouze pro HTML. Toto (trochu) fungovalo zpět, protože předformátovaný text je definován jako text, ve kterém je struktura definována typografickými konvencemi spíše než vykreslením HTML. 

Dnes se tato značka příliš nepoužívá, protože CSS nám umožňuje diktovat vizuální styly mnohem efektivněji než se snažit vynutit vzhled do našeho HTML a protože webové standardy diktují jasné oddělení struktury (HTML) a stylů (CSS). Přesto se mohou vyskytnout případy, kdy má předformátovaný text smysl, například pro poštovní adresu, kterou chcete vynutit zlomy řádků nebo příklady poezie, kde jsou zlomy řádků nezbytné pro čtení a celkový tok textu obsah.

Zde je jeden způsob, jak používat HTML

 štítek: 

Typické HTML sbalí prázdné místo v dokumentu. To znamená, že znaky konce řádku, mezery a znaky tabulátoru použité v tomto textu by byly sbaleny do jedné mezery. Pokud jste zadali výše uvedený citát do typické značky HTML, jako je značka p (odstavec), skončili byste s jedním řádkem textu, například takto:

Twas brillig a the slithey toves Did gyre a gimble in the wabe.

Značka pre ponechává prázdné znaky beze změny. Při vykreslování tohoto obsahu v prohlížeči jsou tedy zachovány konce řádků, mezery a karty. Vložení nabídky do a

 značka pro stejný text by měla za následek toto zobrazení: 
Byl to brillig a štěrbina
Gyr a hrabat
v
the
vabe

Pokud jde o písma

The

 tag dělá víc než jen udržovat mezery a konce textu, který píšete. Ve většině prohlížečů je napsán neproporcionálním písmem. Díky tomu mají znaky v textu stejnou šířku. Jinými slovy, písmeno i zabírá tolik místa jako písmeno w. 

Pokud byste raději místo výchozího jednoprostorového písma, které zobrazuje prohlížeč, použili jiné písmo, můžete to stále změnit pomocí šablony stylů a vyberte jakékoli jiné písmo chcete, aby byl text vykreslen.

HTML5

Je třeba si uvědomit, že v HTML5 již atribut „width“ není podporován

 živel. V HTML 4.01 šířka specifikovala počet znaků, které by řádek obsahoval, ale toto bylo zrušeno pro HTML5 a další. 
instagram story viewer