Jak vypočítat míru koroze kovů

click fraud protection

Když většina kovů přijde do styku s určitými látkami ve vzduchu nebo ve vodě, podstoupí chemickou změnu, která sníží integritu kovu. Tento proces se nazývá koroze. Kyslík, síra, sůl a další materiály mohou vést k různým druhům koroze.

Když kov koroduje nebo se zhoršuje, nemůže udržet stejné zatížení jako před začátkem koroze. V určitém okamžiku může koroze vést k nebezpečným podmínkám. Kovy používané na mostech, železničních tratích a budovách jsou vystaveny korozi. Z tohoto důvodu je důležité sledovat a spravovat korozi, aby nedošlo ke zhroucení konstrukce.

Míra koroze

Míra koroze je rychlost, jakou se daný kov zhoršuje v konkrétním prostředí. Rychlost nebo rychlost závisí na podmínkách prostředí a typu a stavu kovu.

Míra koroze v USA se obvykle počítá pomocí mil za rok. Jinými slovy, rychlost koroze je založena na počtu milimetrů (tisícin palce), které každý rok pronikly.

Pro výpočet rychlosti koroze je třeba shromáždit následující informace:

  • Ztráta hmotnosti (pokles hmotnosti kovu během referenčního období)
  • instagram viewer
  • Hustota (hustota kovu)
  • Plocha (celková počáteční plocha kovového kusu)
  • Čas (délka referenčního časového období)

Online zdroje pro výpočet sazeb koroze

Corrosionsource.com poskytuje online kalkulačku rychlosti koroze kovů pro výpočet rychlostí koroze. Jednoduše zadejte podrobnosti a klikněte na „Vypočítat“ pro výpočet rychlosti koroze v milimetrech, palcích, mikronech / milimetrech za rok nebo palcích za minutu.

Převod korozních sazeb

Převést rychlost koroze mezi mil za rok (MPY) a metrickým ekvivalentem v milimetrech za rok rok (MM / Y), můžete použít následující rovnici k převodu mil za rok na mikrometry za rok (MicroM / Y):

1 MPY = 0,0254 MM / Y = 25,4 MicroM / Y

Pro výpočet rychlosti koroze ze ztráty kovu použijte:

MM / Y = 87,6 x (W / DAT)

kde:

W = úbytek hmotnosti v miligramech
D = hustota kovu vg / cm3
A = plocha vzorku v cm2
T = doba expozice vzorku kovu v hodinách

Proč záleží na míře koroze

Míra koroze určuje životnost kovových konstrukcí. Tato proměnná určuje výběr kovů používaných pro různé účely a v různých prostředích.

Rychlost koroze také určuje požadavky na údržbu konstrukcí. Kovová konstrukce ve vlhkém prostředí (např. Kovový most na Floridě) může vyžadovat častější údržbu než podobná konstrukce na suchém místě (např. Kovový most v Novém Mexiku). Plány údržby jsou vyvíjeny na základě výše popsaných typů výpočtů.

Korozní inženýrství

Korozní inženýrství je relativně nová profese zaměřená na zpomalení, couvání, prevenci a zabránění dopadu koroze na materiály a konstrukci. Korozní inženýři jsou zodpovědní za vývoj povlaků a úprav, které lze použít na kovy ke zlepšení odolnosti kovů proti korozi.

Inženýři se také podílejí na vývoji materiálů, které jsou méně zranitelné koroze. Například kovy mohou někdy nahradit nová nekorodující keramika. V situacích, kdy je pravděpodobné, že koroze způsobí nebezpečné nebo nákladné situace, mohou korozní technici doporučit a implementovat řešení.

instagram story viewer