Další informace o přirozených číslech, celých číslech a celých číslech

V matematice uvidíte mnoho referencí o číslech. Čísla lze rozdělit do skupin a zpočátku se to může zdát poněkud matoucí, ale když s matematikou pracujete s čísly, brzy se vám stanou druhou přirozeností. Uslyšíte různé výrazy, které se na vás vrhnou, a brzy budete tyto termíny používat s velkou důvěrou. Brzy také zjistíte, že některá čísla patří do více než jedné skupiny. Například: prvočíslo je také celé číslo a celé číslo. Zde je přehled toho, jak klasifikujeme čísla:

Přirozená čísla

Přirozená čísla jsou to, co používáte, když počítáte jeden k jednomu objektu. Můžete počítat haléře nebo tlačítka nebo cookies. Když začnete používat 1,2,3,4 a tak dále, používáte počítací čísla nebo jim dáte správný název, používáte přirozená čísla.

Celá čísla

Celá čísla jsou snadno zapamatovatelná. Oni nejsou zlomky, nejsou to desetinná místa, jsou to prostě celá čísla. Jediná věc, která je odlišuje od přirozených čísel, je to, že zahrnujeme nulu, když odkazujeme na celá čísla. Někteří matematici však do přirozených čísel zahrnou i nulu a nebudu argumentovat. Budu akceptovat obojí, bude-li předložen rozumný argument. Celá čísla jsou 1, 2, 3, 4 atd.

Celá čísla

Celá čísla mohou to být celá čísla nebo to mohou být celá čísla se záporným znaménkem před nimi. Jednotlivci často označují celá čísla jako kladná a záporná čísla. Celá čísla jsou -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 atd.

Racionální čísla

Racionální čísla mají celá čísla AND zlomky A desetinná místa. Nyní můžete vidět, že čísla mohou patřit do více než jedné klasifikační skupiny. Racionální čísla mohou mít také opakující se desetinná místa, o kterých uvidíte, že budou psána takto: 0,54444444... což jednoduše znamená, že se opakuje navždy, někdy uvidíte čáru nakreslenou přes desetinné místo což znamená, že se opakuje navždy, místo toho, aby... mělo konečné číslo čáru nakreslenou výše to.

Iracionální čísla

Iracionální čísla nezahrnují celá čísla ani zlomky. Na rozdíl od výše uvedeného příkladu však mohou iracionální čísla mít desítkovou hodnotu, která navždy trvá bez vzoru. Příkladem dobře známého iracionálního čísla je pi, které, jak všichni víme, je 3,14, ale pokud se na něj podíváme hlouběji, je to ve skutečnosti 3,14159265358979323846264338327950288419... a to se děje někde kolem 5 bilionů číslice!

Skutečná čísla

Zde je další kategorie, do které se vejdou některé z číselných klasifikací. Reálná čísla zahrnují přirozená čísla, celá čísla, celá čísla, racionální čísla a iracionální čísla. Reálná čísla také zahrnují zlomky a desetinná čísla.

Stručně řečeno, toto je základní přehled systému klasifikace čísel, při přechodu na pokročilý matematický systém se setkáte s komplexními čísly. Nechám to tak, že složitá čísla jsou skutečná a imaginární.