Přeskupení a provádění v matematice

Když se děti učí dvouciferné sčítání a odčítání, jedním z konceptů, s nimiž se setkají, je přeskupení, které se také nazývá půjčování a přenášení, přenos nebo matematika sloupců. To je důležité matematický koncept učit se, protože to dělá práci s velkými čísly zvládnutelné při výpočtu matematických problémů ručně.

Začínáme

Než začnete řešit matematiku přenosu, je důležité o tom vědět hodnota místa, někdy volal základna-10. Base-10 je prostředek, kterým jsou číslům přiřazena hodnota místa, v závislosti na tom, kde je číslice ve vztahu k desetinné čárce. Každá číselná pozice je 10krát větší než její soused. Hodnota místa určuje číselnou hodnotu číslice.

Například 9 má větší číselnou hodnotu než 2. Jsou to také jednotlivá celá čísla menší než 10, což znamená, že jejich hodnota místa je stejná jako jejich numerická hodnota. Sečtěte je dohromady a výsledek má číselnou hodnotu 11. Každá z 1 v 11 má však jinou hodnotu místa. První 1 zaujímá desítky, což znamená, že má hodnotu místa 10. Druhý 1 je v pozici ty. Má hodnotu místa 1.

Hodnota místa se hodí při sčítání a odečítání, zejména u dvouciferných čísel a větších čísel.

Přidání

Kromě toho přichází do hry princip převodu matematiky. Vezměme si jednoduchou otázku sčítání, jako je 34 + 17.

  • Začněte tím, že postavíte obě postavy svisle nebo na sebe. Tomu se říká přidání sloupců, protože 34 a 17 jsou skládány jako sloupec.
  • Další, nějaká mentální matematika. Začněte tím, že přidáte dvě číslice, které obsadí ty místo, 4 a 7. Výsledek je 11.
  • Podívejte se na toto číslo. První místo na prvním místě bude první číslice vaší konečné částky. Číslice v pozici desítek, která je 1, musí být umístěna na horní část ostatních dvou číslic v pozici desítek a sečtena dohromady. Jinými slovy, při přidávání musíte „převést“ nebo „přeskupit“ hodnotu místa.
  • Více mentální matematiky. Přidejte číslo 1, které jste přenesli, na číslice, které jsou již seřazené v desítkách pozic, 3 a 1. Výsledek je 5. Umístěte toto číslo do desítkového sloupce konečné částky. Horizontálně napsaná rovnice by měla vypadat takto: 34 + 17 = 51.

Odčítání

Hodnota místa přichází také na místo v odčítání. Namísto přenášení hodnot, jak to děláte navíc, je budete brát pryč nebo je „půjčovat“. Například používejme 34 - 17.

  • Jak jste to udělali v prvním příkladu, zarovnejte dvě čísla ve sloupci s 34 v horní části 17.
  • Opět čas na mentální matematiku, počínaje číslicemi v pozici 4, 7. Nemůžete odečíst větší číslo od menšího, nebo byste skončili záporným. Abychom tomu zabránili, musíme si vypůjčit hodnotu z desítek, abychom mohli rovnici fungovat. Jinými slovy, vezmete číselnou hodnotu 10 od hodnoty 3, která má hodnotu místa 30, abyste ji přidali k číslu 4, čímž získáte hodnotu 14.
  • 14 - 7 se rovná 7, které obsadí ty místo v naší konečné součtu.
  • Nyní přejděte do desítek. Protože jsme odebrali 10 z hodnoty místa 30, má nyní číselnou hodnotu 20. Odečtěte hodnotu místa 2 od hodnoty místa druhého čísla 1 a dostanete 1. Vypsáno vodorovně, konečná rovnice vypadá takto: 34 - 17 = 17.

To může být těžké pochopit bez vizuálních pomocníků, ale dobrá zpráva je, že existujímnoho zdrojů pro výuku základny 10 a přeskupování v matematice, včetně plány lekce pro učitele a studentské pracovní listy.