Jak říci a napsat "Dobrý" v čínštině

click fraud protection

„Dobrý“ je v čínštině 好 (hǎo). Ačkoli se jedná o běžný překlad 好, tento čínský znak se používá také v různých způsobech a významech.

Mandarinská čínská postava 好 (hǎo) se skládá ze dvou radikálů: 女 (nǔ) a 子 (zǐ). 女 znamená dívka, žena nebo dcera. 子 znamená dítě nebo syn.

Spekulace o tom, proč kombinace těchto dvou znaků znamená „žena“, zahrnují již zastaralou myšlenku, že je dobrá aby ženy měly dítě, aby láska mezi ženou a mužem byla dobrá, nebo aby byl nebo měl být způsob dívek dobrý.

Ve třetím tónu se mluví sp (hǎo). To znamená, že se má slabika spustit na vysoké úrovni, snížit výšku a poté ji opět zvýšit.

Překlad anglického slova „good“ do čínštiny nám přináší charakter, 好. Překlad 好 do angličtiny však vede k celé řadě různých definic. Zatímco 好 může znamenat „dobré“, může to také znamenat pěkné, přátelské, hotové, snadné, jemné, preferované, velmi nebo něco úplně jiného v závislosti na kontextu a dalších čínských postavách 好 je spárováno.

instagram story viewer